Aankoopformulier

 • Download het aankoopformulierDownload het aankoopformulier
 • Vul het formulier in en onderteken
 • Bij het aankoopformulier dient te worden meegestuurd:

Natuurlijke personen:

een kopie van een geldig identiteitsbewijs (paspoort, Nederlands rijbewijs of een Nederlandse identiteitskaart) van de certificaathouder.

Rechtspersonen:

een recent uittreksel uit het Handelsregister; een kopie van een geldig identiteitsbewijs (paspoort, Nederlands rijbewijs of Nederlands identiteitskaart) van de (bevoegde) vertegenwoordiger(s) van de rechtspersoon.

 • Stuur het formulier en de bijlagen op naar:
  Bolder Fund Services (Netherlands) B.V.
  Smallepad 30F
  3811 MG Amersfoort

Het ingevulde formulier dient in beginsel 10 werkdagen en het investeringsbedrag in beginsel 5 werkdagen voorafgaand aan de dag van uitgifte van certificaten van aandelen te worden ontvangen.

Overmaken van investeringsbedrag

Het investeringsbedrag dient te worden overgemaakt vanaf het rekeningnummer dat is ingevuld op het aankoopformulier. Bij het overmaken van het investeringsbedrag dient u gebruik te maken van de onderstaande gegevens.

Bankrekeningnummer: NL25 ISAE 0000 0050 84
Ten name van: Monolith N.V.
Bank: CASEIS Bank S.A., Netherlands Branch
Bic/SWIFT: ISAENL2A

Profiel
investeerders

Monolith N.V. richt zich op die cliënten die zich tot onze stijl voelen aangetrokken en dus net als wij geloven in het succes van een aanpak van ‘ondernemend’ investeren. Zij hebben bij voorkeur, net als wij, in de praktijk meegemaakt dat een dergelijke wijze van opereren waarde toevoegt. Zij komen uit diverse hoeken: professionele investeerders, zoals verzekeraars en family-offices, maar ook (ex-)ondernemers. MIM is toegewijd aan haar cliënten en streeft naar een samenwerking voor de lange termijn. In ieder geval is een investering in Monolith N.V. vooral geschikt voor investeerders:

 • Die een aanzienlijke ervaring hebben met beleggen
 • Die bereid zijn om het risico van een eventuele (aanzienlijke) waardevermindering van de belegging te nemen en uit verwezenlijking van dat risico voortvloeiende verliezen kunnen dragen
 • Die de beperkte liquiditeit van deze investering accepteren
 • Die kunnen accepteren dat de waardeontwikkeling gepaard gaat met uitslagen
 • Die voornemens zijn hun belegging in de Vennootschap op lange termijn en tenminste voor een periode van 3 tot 5 jaar aan te houden
 • Voor wie het belang in de Vennootschap slechts een beperkt percentage van hun totale beleggingen zal vertegenwoordigen en voor wie deelname in het Fonds een bouwsteen is voor het beleggen van hun totale vermogen